twitter facebook linkedin yt google-plus

KNJV in Markvelde

Diego in actie tijdens een KNJV jachthondenproef in Markvelde!

Vorige week schreven we al over Bruno's eerste B-diploma. Samen op pad met Linda om de acht "B-oefeningen" te doorlopen. En natuurlijk was Diego na zijn vorige C-diploma klaar voor een poging om zijn eerste B-diploma te halen. Tijdens clubdiplomadagen worden de oefeningen doorlopen met dummy's, echter bij KNJV-proeven wordt er tijdens de oefeningen met wild gewerkt.

Tijdens deze eerste KNJV-proef van Linda en Diego was er sprake van een hecht team dat met veel plezier de oefeningen wist te doorlopen, met als resultaat een eerste B-diploma voor Diego wat (na Bruno) ook voor Diego toegang biedt voor leuke B-oefeningen tijdens de workingtestdagen!

Wat achtergrond informatie over de KNJV:
De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) is deskundig op het gebied van jacht, jachthonden en faunabeheer. Zij behartigt de belangen van wildbeheereenheden en leden. Een Wildbeheereenheid (WBE) is een samenwerkingsverband van jachthouders die gezamenlijk het beheer voeren over een gebied ter grootte van 5.000 tot 25.000 hectare.
De KNJV is een landelijke organisatie met ruim 21.000 leden. Zij verricht onderzoek naar de ontwikkeling van de wildstand en geeft adviezen aan de Wildbeheereenheden (WBE’s) voor het beheer van diersoorten en hun leefomgeving. Verder organiseert de KNJV opleidingen voor jachthonden en stimuleert ze haar leden om deel te nemen aan oefendagen voor het jachtschieten.
De KNJV werkt in het faunabeheer onder andere samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit, de Provinciale Landschappen en LTO Nederland. In haar werkwijze staat centraal het streven naar een duurzame en pluriforme fauna (biodiversiteit), waarbij een verstandig gebruik van de fauna (wise use) mogelijk is.

Over FitDier.nu
FitDier.nu is er voor het zowel fysiek als mentaal gezond krijgen en houden van dieren.
Wij zijn vooral actief in Oost Nederland (regio Twente, omgeving Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal).

U kunt bij ons terecht voor:
- Klassieke Homeopathie voor dieren (bij acute en chronische fysieke en mentale klachten),
- Gedragstraining voor uw hond en advies bij gedragsproblemen zoals angst of agressie,
- Jachttraining voor pups en volwassen honden.