twitter facebook linkedin yt google-plus

Werkwijze

Klassieke Homeopatie

Bij Klassieke Homeopathie is een telefoongesprek het startpunt. Tijdens dit gesprek zal FitDier.nu een inschatting maken van de te bewandelen route. Vervolgens wordt er een afspraak gepland voor een persoonlijk consult bij u en het dier op locatie.

Een Klassiek Homeopathisch consult bestaat uit een adviesgesprek en eventuele vervolgafspraken. Het adviesgesprek bestaat uit een gesprek met de eigenaar en het analyseren van het (gedrag van het) dier. Hierbij is het belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het dier en het probleem, leefomgeving, beweging, voeding, verleden, eventuele medicijnen, dierenartsbezoek, trauma's, ongelukken, et cetera. Het adviesgesprek kan plaatsvinden in de leefomgeving van het dier of juist op 'neutraal' terrein, afhankelijk van de situatie.

Tijdens het adviesgesprek zal FitDier.nu aangegeven waarmee het dier ondersteund kan worden om terug in balans te komen, zoals advies met betrekking tot beweging, oefeningen, voeding, Klassiek Homeopathische middelen of doorverwijzing naar een dierenarts, fysiotherapeut of voedingsspecialist. Een adviesgesprek duurt gemiddeld één tot anderhalf uur. Afhankelijk van de uitkomst van het adviesgesprek kan er een vervolgafspraak worden gepland (persoonlijk, telefonisch of per e-mail) en wordt er eventueel een behandelplan opgesteld.

Gedragstherapie

Ook bij gedragstherapie is een telefoongesprek het startpunt. Tijdens dit gesprek zal FitDier.nu een inschatting maken van de aard van het probleem en de te bewandelen route. In de meeste gevallen zal er een afspraak worden gepland waarbij onder andere het probleem, de wensen en doelstellingen en de aanpak zullen worden besproken.

Dit gesprek kan plaatsvinden in de leefomgeving van het dier of juist op 'neutraal' terrein, afhankelijk van de situatie. Per situatie wordt daarna het vervolg besproken, evenals de eventuele afsluiting of het vervolg. Een aantal mogelijke redenen voor gedragstherapie voor honden vindt u hier.