Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder: 
–       de eigenaar: de eigenaar van de website;
–       gebruik(en): alle denkbare handelingen;
–       u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
–       de content: alle in de website aanwezige inhoud.
Het onderstaande is van toepassing op de website FitDier.nu. Door FitDier.nu te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiten van aansprakelijkheid

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.  Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Fitdier.nu aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. De aangeboden informatie dient niet als vervanging voor een consultatie bij een dierenarts.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

FitDier.nu of Linda Maathuis is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan ten gevolge van de geleverde diensten en/of middelen. Aangezien Linda Maathuis geen dierenarts is, stelt zij geen diagnose, zij geeft hooguit een advies. De dierenarts is hier altijd leidend in. Zij kan wel een bijdrage leveren aan het stellen van een diagnose en in indien noodzakelijk, adviseren een dierenarts of andere specialist/therapeut te raadplegen.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een consult te reserveren en verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Patiëntendossiers worden met de grootst mogelijke discretie en vertrouwelijkheid behandeld en worden niet aan derden verstrekt. Ook overige verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij FitDier.nu of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan FitDier.nu. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. 
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.